RDP Heb fformaldehyd

  • Formaldehyde-free RDP VE3011 especially for diatom mud interior wall decoration

    RDP VE3011 heb fformaldehyd yn enwedig ar gyfer addurno wal fewnol mwd diatom

    Mae ADHES® VE3011 yn rhywbeth na ellir ei ddiffodd parthed-powdr polymer gwasgaredig yn seiliedig ar gopolymer finyl asetad-ethylen, yn arbennig o addas ar gyfer mwd diatom deunyddiau addurnol a morter llawr hunan-lefelu. ADHES® VE3011parthed-powdr polymer gwasgaredig yn heb fformaldehyd, allyriadau isel cynnyrch. Gellir ei ddefnyddio i lunio cynhyrchion sy'n cwrdd â gofynion ySafon Ewropeaidd EMICODE EC1PLUS.

    Yn ystod y gwaith adeiladu, gall powdr polymer ail-wasgaradwy ADHES® VE3011 ddarparu rheoleg ac ymarferoldeb rhagorol, gwella llif a lefelu yn sylweddol, lleihau'r galw am ddŵr. Pan fydd y cam caledu, bydd gan forter gyda phowdr polymer ail-wasgaradwy VE3011 ymddangosiad terfynol da a gwastadrwydd, cryfder terfynol uchel a chydlyniant uchel, cynyddu hyblygrwydd, gwella sefydlogrwydd beic rhewi-dadmer, gwrthsefyll gwisgo wedi'i optimeiddio a gwrthsefyll effaith.